Gry Hammer

Salome er glad produsent av Gry Hammer sin nye serie av eteriske oljeblandingar. Dei eteriske oljene er blanda med jojobaolje, og kan brukast direkte på huda. Desse oljeblandingane vitnar om Gry sine gode kunnskapar om eteriske oljer og hennar lange erfaring med bruk av dei.

Når Gry Hammer har valt Salome sine økologiske og Debio-sertifiserte oljer til sine produkt, kan me saman med Debio garantera at produkta våre kjem frå økologisk og berekraftig jordbruk der

  • innhaldet ikkje har vore sprøyta med kjemiske/syntetiske plantevernmiddel
  • det ikkje har vore nytta kunstgjødsel
  • det ikkje er tilsett kunstig farge eller aroma
  • råvarene ikkje er genmanipulert
  • det er nytta skånsame utvinningsmetodar
  • alle ingrediensane er deklarert


Gry Hammer sin oljeserie er innmeldt i det europeiske kosmetikkregisteret CPNP, og fyller alle deira strenge krav til ingrediensar, emballasje og deklarasjon på etikettar.

Me ynskjer deg mange gode stunder med Gry Hammer sine oljer!

Alle oljene våre er økologisk sertifisert av Debio.