Om produkta

Ved å velja økologiske planteoljer til hudpleie, aromaterapi, massasje og kosmetikkproduksjon tar du ansvar for di eiga og kundane dine si helse. Du er også med og tar vare på naturen og miljøet. 

Alle Salome sine produkt er basert på naturlege og økologiske råstoff. Sidan oljer ikkje treng noka form for konservering, finn du ikkje paraben i våre oljer. Du vil heller ikkje finna restar av plantevernmiddel i oljene. Ingen produkt er tilsett kunstig farge eller andre syntetiske ingrediensar. Dei er heller ikkje testa på dyr.

Det du derimot vil finna, er planteoljer som har levd det gode liv på naturen sine premissar. Oljene er pressa med varleg hand for at du skal få nyta og nytta alle gode vitamin. Planteoljer har, som alt liv, si fastsette levetid. Denne prosessen går seinare om du oppbevarer oljene kjøleg. Alle oljene er kaldpressa og uraffinerte.

Godkjenningar og sertifikat

Salome AS er innmeldt i Mattilsynet, og oppfyller med dette norske og europeiske krav til produksjon av kosmetikk:

  1. Salome er sertifisert etter den internasjonale GMP-standarden (Good Manufacturing Practices) ISO 22716. Me er gjennom dette forplikta på EU sine krav til produksjon, kontroll, lagring og transport av kosmetiske produkt. Dette betyr at me har godkjente rutiner på hygiene, produksjonsprosedyrer, stabilitetstesting, mikrobiologisk testing og sporing. Sertifikat
  2. Salome sine produkt er sikkerheitsklarerte av Hygade. Dette gjeld også for produkt som me leigeproduserer. Me har laboratorieutstyr for testing, og føretar mikrobiologiske prøvar av kvar batch som vert produsert.
  3. Salome sine produkt er innmelde i det europeiske kosmetikkregisteret CPNP - Cosmetic Products Notification Portal, og me oppfyller med dette deira strenge krav til ingrediensar, ferdige produkt, emballasje og deklarasjon på etikettar. Dette gjeld også for produkt som me leigeproduserer.
  4. Salome sine oljer og produkt er økologiske. Nokre av produkta våre er sertifisert som økologisk mat hjå Debio. Dette vil då vera merka på produktsida til produktet.  Salome sitt økologiske sertifikat.

 

Me ynskjer at Salome sine produkt skal vera til glede for deg!