Om oss

profilbilde Sissel MindeSalome AS er ei familiebedrift som held til i Bergen. Dagleg leiar er Sissel Minde.

Vi ynskjer at Salome skal gi ei oppleving av glede og overskot med økologisk og etisk forankring.

Dei verdiane som ligg til grunn for verksemda vår, er kvalitet og oppriktigheit. Vi sikrar dette ved å ha Debio-godkjenning på alle produkta. Det betyr at du får oljer av absolutt beste kvalitet. Det betyr også at produkta ikkje inneheld løyndomar av noko slag.

Vi er innmeldt i det europeiske kosmetikk-registeret CPNP - Cosmetic Products Notification Portal. Dette registeret har svært høge krav til tryggleik både når det gjeld ingrediensar og emballasje.

Debio-logoVi ynskjer også å arbeida etter prinsippet om rettferdig handel. Vår hovedleverandør av oljer arbeider tett saman med bønder og landsbyfellesskap i mange ulike land. Ved å leggja til rette for utvikling og eksport sikrar ein produsentane maksimal avkastning, gode arbeidsvilkår, god betaling og muligheiter for å nå ein stor marknad.

Gåveposane våre er handlaga i Nepal etter prinsippet for rettferdig handel. Papiret er laga av planten lokta, som veks opp att innan 4 år. Den fyller dermed krava våre om sunn forvalting av ressursane.

grønt punkSalome AS er medlem av Grønt Punkt. Vi deltar på den måten aktivt i næringslivet sin dugnad for innsamling og attvinning av emballasje og betaler vederlag til materialselskapa.

Etikettrykkeriet som vi nyttar, tar miljøansvar ved m.a. å bruka miljøvenleg fargepasta.

Helsekjelda AS er dotterselskapet vårt. Sissel Minde er tilsett i Helsekjelda som produktutviklar og produsent. Helsekjelda produserer hudkremar med aktive ingrediensar som kroppen har nytte av. På helsekjelda.no kan ein finna god informasjon om produkta. Helsekjelda sine produkt kan ein også kjøpa her i Salome sin nettbutikk.